дома   референци   контакт 

дома

Иднинапром е приватна компанија формирана во јануари 1990 година, специјализирана за дизајнирање, испорака и инсталирање на меки (текстилни, ПВЦ и гумени) подни облоги.Во измнативе години израснавме во една од најкредибилните компании во областа на инсталирањето на подни облоги во Македонија. Тоа се должи, пред се, на навремената испорака и квалитетна изведба. До сега имаме испорачано и инсталирано повеќе од 300.000м2 различни видови меки подни облоги.

Иднинапром има сопствен магацински проостор во кои во секое време има залиха од 6.000-10.000м2. Исто така располага со комплетна опрема и алати за успешно и квалитетно обавување на дејноста. Фирмата има повеќе стално вработени лица и надворешни кооперанти, што овозможува квалитетно и навремено завршување на превземените обврски.

Покрај испораката и инсталирањето на подни облоги, Иднинапром има развиено неколку производи за домашен и медицински ентериер.

Иднинапром, најголем избор на ПВЦ подни облоги, текстилни подни облоги во плочи и гумени подни облоги во Македонија.

pvc podni oblogi, hojga, heuga, tekstilni podni oblogi, gumeni podni oblogi, modularni tekstilni podni oblogi, elektrostatski podni oblogi


          

 


© Idninaprom | All rights reserved | Designed and developed by EIN-SOF